Quan Zeng Precise Co. Ltd.

Mr. Daniel Wu
1F, No. 367, Sanmin W.Rd.,
Taichung City, 40244 Taiwan R.O.C.
Tel : +886 – 932 – 510084, +886 – 4 – 2278