Softec

ซอฟต์แวร์ตัดวัสดุ SOFTEC Waterjet พัฒนาโดย TECHNI Waterjet ภายใต้เป้าประสงค์สองประการดังนี้

 • เพื่อตัดชิ้นส่วนต่างๆ โดยใช้ต้นทุนระดับต่ำที่สุด และมีความแม่นยำระดับสูงที่สุด
 • เพื่อให้การทำงานที่ประสานกับผู้ใช้เครื่องอย่างเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ

“หัวใจ” ของ Softec™ คือเทคโนโลยี Tru-Cut™ ซึ่งเป็นอัลกอริธึมฐานข้อมูลที่ซับซ้อนในขั้นสูงที่กำหนดความเร็วในการตัดที่ดีที่สุดและลักษณะเฉพาะต่างๆ ของการหมุนของเครื่องจักร เมื่อท่านเลือกวัสดุที่ต้องการตัด ความหนาและพื้นผิวที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว คอมพิวเตอร์จะดูแลการทำงานส่วนที่เหลือ โดยรับประกันระยะเวลาการตัดที่น้อยที่สุดไม่ว่าสำหรับชิ้นส่วนใดๆ (หมายเหตุ ท่านสามารถเพิ่มวัสดุใหม่ได้อีกด้วยหากต้องการ)

คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ตัดวัสดุด้วยน้ำแรงดันสูง Softec™ มีดังต่อไปนี้:

 • ระบบดึงข้อมูล DXF
 • สารบบวัตถุมาตรฐาน
 • การสั่งตัดวัสดุใหม่ได้จากทุกที่
 • การตัดซ้อนวงแบบอัตโนมัติและการตัดซ้อนวงแบบเรียงแถว
 • รูปแบบการตัดแบบต่างๆ รวม 5 รูปแบบ สำหรับเลือกใช้เหมาะสมกับไลน์การตัด
 • ชุดคำนวณต้นทุนและประเมินชิ้นงาน
 • ชุด C.A.D อย่างง่าย
 • ฟังก์ชั่น ‘ล้าง’ ภาพสแกนเก่า
 • การวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานเครื่อง
 • ระบบชดเชยการสึกกร่อนที่ทำงานตลอดเวลา
 • ทางเลือกสำหรับงานเจาะหลายรูพร้อมกัน
 • การแนะนำแผ่นวัสดุเบื้องต้นบนหน้าจอ
 • แสดงการทำงานแบบเรียลไทม์และแบบจำลองตัด
 • การตัดงานแบบมีจุดตัดหลายจุด
 • หมวดการออกแบบชิ้นงาน
 • การสั่งเครื่องทำงานแบบแห้ง
 • ฟังก์ชั่นตั้งเวลาการดูแลรักษา
 • การแจ้งเตือนข้อมูลนอกสถานที่ปฏิบัติงาน

สำหรับโบรชัวร์ คลิกที่นี่

เทคโนโลยี Tru-Cut

เทคโนโลยีตัดวัสดุด้วยน้ำแรงดันสูงแบบขัดสีขั้นสูงเทคโนโลยีตัดวัสดุด้วยน้ำแรงดันสูงแบบขัดสีขั้นสูง

 • • เทคโนโลยีตัดด้วยน้ำแรงดันสูงแบบขัดสี ได้ปฏิวัติวิธีที่หลายๆ อุตสาหกรรมใช้ในการตัดวัสดุชนิดต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี อุปกรณ์ตัดด้วยน้ำแรงดันสูงแบบขัดสีทุกชนิดไม่เหมือนกัน เหนือปัจจัยใดๆ คุณภาพของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสั่งการทำงานของอุปกรณ์เครื่องตัดด้วยน้ำแรงดันสูงคือสิ่งที่กำหนดประสิทธิภาพโดยรวมและความคุ้มค่าของเครื่องมือนั้นๆ
 • • ผู้ใช้อุปกรณ์เครื่องตัดด้วยน้ำแรงดันสูงล้วนต้องการให้เครื่องทำงานด้วยความเร็วที่เหมาะสมที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถตัดชิ้นงานได้ถูกต้องแม่นยำและให้คุณภาพสูง โดยมีริ้วรอยและตำหนิในระดับต่ำที่สุด และเพื่อตอบสนองความต้องการของการผลิตสมัยใหม่ที่มุ่งผลการผลิตสูง อุปกรณ์ต้องมีข้อกำหนดด้านการบำรุงรักษาต่ำ และง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งล้วนเป็นคำถามใหญ่ของกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและมีฟังก์ชั่นการทำงานหลายด้าน ในขณะที่หลายบริษัทอ้างว่าพวกเขาได้ผลิตอุปกรณ์เครื่องตัดด้วยน้ำแรงดันสูง แต่ในเชิงปฏิบัติกลับมีน้อยรายเท่านั้นที่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ด้านข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ประสิทธิภาพและความไว้วางใจเช่นที่มีในเทคโนโลยี Tru-Cut®

ซอฟต์แวร์ตัดด้วยน้ำแรงดันสูงที่เอื้อให้ผู้ใช้มีข้อได้เปรียบในภาคอุตสาหกรรม

 • เทคโนโลยีตัดด้วยน้ำแรงดันสูงสมัยใหม่ถือเป็นผลจากยุคคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี Tru-Cut ก็ทำงานได้ตรงตามเป้าหมายอย่างแท้จริง หัวใจของการทำงานนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของซอฟต์แวร์ขั้นสูงที่พัฒนาขึ้น ผ่านการทดสอบและปรับปรุงเป็นระยะเวลาหลายปีโดย TECHNI Waterjet
 • ความแตกต่างเล็กน้อยในความหนาของวัสดุ แรงดันในการตัด ชนิดและระดับการขัดสี ลักษณะทางเลขาคณิตของชิ้นส่วน และความหนาแน่นของรัศมีในมุมจำเป็นต้องอาศัยการปรับเทียบซ้ำและการปรับเครื่องต่อเนื่องเพื่อให้ได้เวลาการตัดชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพและผลด้านคุณภาพสูงสุด อัลกอริธึมที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของซอฟต์แวร์ สามารถจัดการกับความผันแปรที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเหล่านี้ได้อย่างน่าไว้วางใจและง่ายดายในแบบเรียลไทม์ ความเร็วในการตัดจะถูกปรับค่าให้เหมาะสมตลอดเวลาสำหรับสถานการณ์ทุกชนิดที่อาจเป็นปัญหาและเสี่ยงต่อการสิ้นเปลืองวัสดุ

Print

ซอฟต์แวร์ตัดแบบซ้อนวง (ทางเลือกเสริม)

Softec Nest™ ใช้อัลกอริธึมการซ้อนวงตัดขั้นสูงที่พัฒนาโดยผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ CAD และการตัดแบบซ้อนวงที่ใหญ่ที่สุดและได้รับรางวัลมากที่สุดรายหนึ่งในโลกอย่าง Geometric Global

ประโยชน์การใช้งาน Waterjet Cutting SoftwareNest main pic copy

 • เพิ่มผลผลิตที่ได้จากวัสดุ (ได้ชิ้นงานมากขึ้นต่อแผ่น)
 • ลดจำนวนครั้งการป้อนวัสดุแบบเร็ว (ได้จำนวนแผ่นมากขึ้นต่อชั่วโมง)
 • เพิ่มความเร็วการตัดแบบซ้อนวง (ลดเวลาการตั้งโปรแกรม)
 • เพิ่มเศษวัสดุเหลือใช้ (ใช้วัสดุต่อชิ้นงานน้อยลง)