Techsense - TECHNI Waterjetเทคโนโลยีที่โดดเด่นนี้จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการสร้างผลกำไรของท่านได้อย่างเห็นได้ชัด ด้วยการลดเศษวัสดุเหลือใช้ การเพิ่มช่วงเวลาทำงานของคอมพิวเตอร์และการลดการใช้แรงงาน

ท่านไม่ต้องอาศัยแรงงานคนในการเฝ้าหน้างานเพื่อคอยดูการทำงานของเครื่อง ‘ในกรณี’ เกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น เพราะ Techsense จะส่งเสียงร้องเตือนในระดับที่ท่านจะได้ยินโดยสะดวก พร้อมส่งสัญญาณไฟเตือนผู้ใช้งานหากเครื่องทำงานโดยขาดประสิทธิภาพ และจะหยุดเครื่องหากปัญหาที่เกิดขึ้นอาจทำให้ชิ้นงานหรือแผ่นวัสดุเสียหาย

ปัญหาต่างๆ ที่อาจพบ

สารขัดสีไปยังหัวตัดน้อย
สาเหตุที่เป็นไปได้ – สารขัดสีเปียก สายฟีดอุดตันเนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอม หรือท่อฟีดหักงอ

ท่อโฟกัสอุดตัน
สาเหตุที่เป็นไปได้ – ท่อโฟกัสใกล้กับชิ้นงานมากเกินไป หรือมีวัตถุแปลกปลอมในท่อ

รูพ่นเสียหาย
สาเหตุที่เป็นไปได้ – การชำรุดหรือสึกหรอทั่วไป วัตถุแปลกปลอม คุณภาพของน้ำต่ำ

แรงดันน้ำตก
สาเหตุที่เป็นไปได้ – ปัญหาของตัวเพิ่มแรงดัน การรั่วของสายแรงดันสูง หรือวาล์วดัมพ์ หรือหัวตัด

การแจ้งเตือนหรือท่อโฟกัสที่เสียหาย

การตั้งค่าหัวตัดอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
สาเหตุที่เป็นไปได้ – สารขัดสีมากเกินไปหรือน้อยเกินไป หัวตัดหลวม ท่อโฟกัสไม่แน่น รูพ่นติดตั้งไม่เหมาะสม