p_wasteออกแบบขึ้นเพื่อรับมือกับงานหนักอย่างการทำความสะอาดแทงค์ ระบบกำจัดของเสียจากการขัดสีจะรวบรวมเศษเหลือของการขัดสีจากระบบตัดผ่านถาดที่ติดตั้งอยู่ด้านล่างของแทงค์ TECHJET

สารละลายข้นจากเศษการขัดสีจะถูกสูบขึ้นสู่ถังรองรับที่ติดตั้งอยู่บนราวเหล็กด้วยปั๊มไดอะแฟรมชนิดทนต่อการขัดสี

เศษจากการขัดสีจะตกลงที่ก้นถังในขณะที่น้ำจะกลับคืนลงสู่แทงค์ TECHJET

จากนั้น ถังรองรับจะสามารถนำไปจัดการต่อด้วยฟอร์คลิฟท์

ประโยชน์การใช้งานประกอบด้วย

  • กำจัดภาระการใช้แรงงานทำความสะอาดแทงค์ TECHJET
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและเวลาทำงาน
  • ลดปริมาณการใช้น้ำ
  • ค่าบำรุงรักษาไม่แพง
  • ใช้งานง่าย