Breakaway Headเซ็นเซอร์ตรวจจับการทำงานล้มเหลวบนหัวตรวจสอบความปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงด้านความเสียหายที่อาจเกิดแก่การลงทุนอันมีค่าของท่าน และช่วยระงับการเปลี่ยนท่อโฟกัสโดยไม่จำเป็น ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อหัวตัดเกิดกระทบกับคลิปหนีบหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งโดยไม่คาดคิด หรือชนเข้ากับขอบชิ้นงาน หรือชิ้นส่วนที่หงายขึ้น หัวตรวจสอบความปลอดภัยจะตรวจจับการกระทบและหยุดการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติ ความทนทานและการออกแบบที่แม่นยำของเซ็นเซอร์ตรวจจับการทำงานล้มเหลวบนหัวตรวจสอบความปลอดภัยช่วยให้มั่นใจได้ว่าการกอบกู้ความล้มเหลวและกลับสู่ตำแหน่งงานที่ทำค้างไว้เป็นไปได้โดยง่ายดาย ระบบจะไม่ต้องพึ่งแผงมอเตอร์เซอร์โวในการดับเครื่องเหมือนระบบของคู่แข่งรายอื่นๆ

ประโยชน์ของหัวตรวจสอบความปลอดภัยประกอบด้วย:

  • ลดความเสียหายของท่อโฟกัสและท่อหัวฉีดที่โน้มเอียง
  • ลดของเสียและเศษชิ้นส่วนเหลือใช้จากการเสียตำแหน่งในการตัด
  • ป้องกันเครื่องไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
  • เริ่มการทำงานใหม่ได้ที่ตำแหน่งเดิม