Skip and Float

ทางเลือกนี้ให้คุณประโยชน์สองประการ

  1. 1. แผ่นวัสดุมักมีโอกาสบิดงอได้ง่าย ฟังก์ชั่น Skip and Float™ ทำให้ผู้ใช้มั่นใจว่าหัวตัดจะใช้ค่าความสูงที่เหมาะสมที่สุดเหนือแผ่นวัสดุที่จะตัด (ผ่านกลไกการลอยตัว) ทั้งนี้ หากปราศจากคุณประโยชน์ข้อนี้ วัสดุที่งออาจทำให้หัวตัดเข้าใกล้หรือสัมผัสกับวัสดุที่จะตัดมากเกินไป ซึ่งทำให้หัวตัดเกิดการหยุดชะงัก แต่หากระยะห่างมีมากเกินไป คุณภาพการตัดจะลดลง หรืออาจไม่สามารถตัดผ่านวัสดุได้
  2. 2. ฟังก์ชั่น Skip จะยกหัวตัดขึ้นเหนือวัสดุโดยอัตโนมัติเมื่อเคลื่อนผ่านรอยตัดแต่ละรอยด้วยความเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่าหัวตัดจะไม่ถูกรอยตัดที่อาจมีความเอียงและยกตัวเหนือแผ่นวัสดุ ดังนั้น ท่อโฟกัสจะไม่แตกหักและชิ้นงานจะไม่ขยับเขยื้อนหรือเสียหาย

 

ประโยชน์การใช้งานประกอบด้วย:

  • เครื่องยอมรับแผ่นวัสดุที่บิดงอได้
  • เอื้อให้การตัดมีประสิทธิภาพด้วยระยะห่างที่น้อยที่สุดและมีความสม่ำเสมอเท่ากัน
  • ลดความเสี่ยงการล้มเหลวของหัวตัดบนแผ่นวัสดุที่บิดงอ
  • ลดการใช้งานของคลิปหนีบ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องดึงแผ่นวัสดุให้ราบตลอดเวลา

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา