photo-PAC

ตัดงานลาดเอียงได้ถึง 60 องศาด้วยการหมุนรอบต่อเนื่อง

PAC 60™ สามารถผลิตชิ้นงานได้ถึง +/- 60 องศาแท้จริงด้วยการหมุนรอบต่อเนื่อง ซึ่งแม้ว่าชิ้นงานจะมีรูปทรงในลักษณะเรขาคณิต แต่ PAC 60™ ก็สามารถตัดชิ้นงานได้โดยไม่จำเป็นต้องขยับหัวตัด ช่วยประหยัดเวลาและเอื้อให้ชิ้นงานมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

 


สแตนด์ออฟคงที่ – การตัดแบบลาดเอียง

PAC 60™ ประสานการตรวจสอบความสูง “Touch Probe” มาตรฐาน เพื่อกำหนดการทำงานสแตนด์ออฟให้แม่นยำก่อนเริ่มเจาะชิ้นงาน หรือเพื่อกำหนดความแบนของวัสดุล่วงหน้าและตั้งค่าชดเชยที่ความสูง “Z” เพื่อรักษาความถูกต้องของสแตนด์ออฟก่อนตัดชิ้นงานลาดเอียง ผู้ใช้สามารถเพิ่มเซ็นเซอร์เลเซอร์เสริมสำหรับกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวของวัสดุที่จะตัดได้ ข้อมูลนี้จะนำมาใช้ในการรักษาระยะสแตนด์ออฟที่ถูกต้องระหว่างหัวฉีดกับชิ้นงาน ส่งผลให้ชิ้นงานมีความถูกต้องมากกว่าหัวชนิด 5 แกนทั่วไปในท้องตลาด หัวตัด 5 แกนอื่นๆ จะตั้งค่าสแตนด์ออฟเฉพาะที่จุดเจาะ และอนุมานว่าชิ้นงานนั้นแบนโดยสมบูรณ์ตลอดแนวตัด ซึ่งแทบไม่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ เนื่องจากความแบนราบของวัสดุนั้นต่างกัน และสแตนด์ออฟก็เปลี่ยน รูปทรงเรขาคณิตของชิ้นงานที่จะตัดก็เช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้มีความคงที่ สแตนด์ออฟจึงสำคัญสำหรับการตัดแบบลาดเอียง และยิ่งตัวเลของศามากขึ้นเท่าไร สแตนด์ออฟก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นเท่านั้น

ขอบเขตสันที่ลดลง

ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการของ PAC 60™ ประสานฐานข้อมูลอัลกอริธึม True Cut® ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อระบุขอบเขตของสันของพื้นผิวสำเร็จที่จะตัด สันนี้จะถูกชดเชยเมื่อทำการตัดชิ้นส่วน ตั้งแต่ 0 ถึง 60 องศา ทำให้ท่านสามารถควบคุมองศาได้อย่างแม่นยำของชิ้นส่วนใดๆ ซึ่งนำมาใช้ได้กับเครื่องตัดด้วยน้ำแรงดันสูงเพื่อขัดสีแบบ X-Y

เทคโนโลยี Direct Drive

ด้วยการประสานเทคโนโลยีสิทธิบัตร† มอเตอร์เซอร์โว Direct Drive DC สำหรับแกนที่ 4 และ 5 PAC 60™ นั้นสามารถกำหนดตำแหน่งได้อย่างถูกต้องถึง ± 0.1 องศาด้วยการเร่งที่รวดเร็วและความเร็วของการกำหนดตำแหน่ง เอื้อให้ PAC 60™ เป็นหัวตัดด้วยน้ำแรงดันสูงแบบ 5 แกนที่ทำงานได้เร็วและถูกต้องที่สุดสำหรับงานตัดวัสดุด้วยน้ำแรงดันสูงเพื่อขัดสี

ประสิทธิภาพของ Tech-Sense™

PAC 60™ มาพร้อม Tech-Sense™ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าหัวตัดลาดเอียงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อใช้งาน Tech-Sense™ ร่วมกับการสื่อสารกับ Softec® ผ่านโทรศัพท์มือถือ ท่านสามารถรับและตอบข้อความจากทุกที่ที่ต้องการ คุณลักษณะที่โดดเด่นนี้ทำให้ “การหยุดจ่ายไฟ” ให้ประโยชน์ได้จริง มีประโยชน์มากต่อเครื่องตัดน้ำแรงดันสูงเมื่อระยะเวลาการใช้งานนั้นยาวนานหลายชั่วโมงหรือเป็นวัน

โบรชัวร์หัวตัดชนิดลาดเอียง PAC 60

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา